Aktuálně

Pečení ve školce - foto zde

Fotografie z bylinkové zahrádky školkáčků zde

 

COVID - INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8.7.2021 jsou zákonní zástupci dítěte/žáka povinni informovat školu o jeho pobytu v zahraničí v posledních 14 dnech před jeho nástupem do školy.

 

Testování ve školách proběhne na základě požadavku MŠMT ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9. Testy (antigenní) pro školy zajištují státní složky. Netestovaný žák musí mít vedle jiných omezení neustále nasazenou roušku. 

 

Základní škola a Mateřská škola Drnovice oznamuje, že ve středu 1. září 2021 zahájí nový školní rok. První školní den započne v 7:30. Žáci si sebou vezmou přezůvky. Upozorňujeme, že ve středu se obědy nevydávají.

V případě samostatného odjezdu žáka do Vysokého Pole po slavnostním zahájení školního roku 2021 / 2022 bude využito autobusového spoje v 9:56. Pedagogický dozor bude zajištěn až do odjezdu autobusu. Žáci mohou přijet v doprovodu rodičů nebo samostatně. V případě první třídy počítáme i s účastí zákonných zástupců. Samotné zahájení školního roku bude ukončeno přibližně v 8:30.

Veškeré informace o platbách (stravné, úplata, sešity, pitný režim) obdrží rodiče písemnou formou v průběhu září. Škola zajistí i nákup sešitů, aby byly jednotné a podle požadavků na jednotlivé předměty. První školní den se nic neplatí!

 

 

Pravidelný provoz Mateřské školy Drnovice bude zahájen ve stejný den, tedy 1. září 2021.

USILOVNĚ PRACUJEME NA ZNOVUOBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY, PŘESTOŽE REKONSTRUKCE NEUSTÁLE PROBÍHÁ. 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU - 16. - 20.8.2021

- prázdninový provoz se z důvodu rekonstrukce uskuteční v provizorních podmínkách v obecním sále

- děti si přinesou přezůvky, náhradní oblečení a pyžamo

 

Spaní ve škole - oblíbené spaní ve škole spojené se stezkou odvahy a s koupáním - foto ZDE

Piráti z Karibiku - foto z divadelního představení 2. třídy ZDE

Kolo-včela-trek - foto z páteční akce zde

Děkujeme panu Častulíkovi za realizaci exkurze!

Dětský den v MŠ - foto zde

Vysazování kaštanu - foto zde

Zahradníci ve školce - foto zde

 

Den Země - foto zde (první letošní školní aktivita v přírodě)

 

4.6.2021 - focení tříd (tento rok pouze společná fotografie)

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 17. KVĚTNA 2021

Ve školních družinách na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

VÝSLEDEK SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

01

přijat

02

přijat

03

přijat

04

přijat

05

přijat

06

přijat

 

Od 10.5.2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti bez rozdílu

 

FOTKY Z ČARODĚJNIC VE ŠKOLCE ZDE

Z důvodu přetrvávající pandemie a nutnosti zachování homogenních skupin nebude v srpnu 2021 uskutečněn prázdninový provoz mezi kooperujícími školkami z okolních obcí (Drnovice, Vysoké Pole, Újezd, Loučka). Mateřská škola Drnovice zajistí prázdninový provoz v týdnu od 16. 8. – 20. 8. 2021.

 

Upozorňujeme taktéž na nezbytnou rekonstrukci kompletních elektrických rozvodů v budově školy, která je plánovaná na červenec a srpen. Vzhledem k tomu, že před započetím prací bude nutné budovu vyklidit, ukončíme školní rok v pátek 25. 6. 2021. Jelikož nejsme schopni přesně odhadnou termín realizace, je možné, že prázdninový provoz školky proběhne v improvizovaných podmínkách v místním obecním sále. Finální podobu prázdninového provozu určí vývoj situace výše uvedené rekonstrukce. 

 

Z důvodu zabezpečení hygienických podmínek a zabránění šíření infekce v rámci kolektivu bude školní družina až do odvolání fungovat pouze pro žáky 2. ročníku. Dopravu žáků 5. třídy do Vysokého Pole zajistí  spoje v 11:59 (úterý, čtvrtek, pátek) nebo ve 13:17 (pondělí středa). Všichni žáci 5. třídy opustí budovu školy po obědě 5 minut před odjezdem autobusu (platí i pro žáky z Drnovic). Školní jídelna je od pondělí 26.4.2021 opět v provozu pro všechny žáky školy.

Instruktážní video k testování zde

UPOZORŇUJEME RODIČE ŠKOLKÁČKŮ, KTEŘÍ JSOU ZAMĚSTNÁNI VE SFÉŘE IZS + PEDAGOGOVÉ, ŽE JE POVOLENA CELODENNÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST JEJICH DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A DĚTÍ OD 12.4.2021

Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy - ZDE KLINĚTE

Přiložený návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se dané osoby po vystavení žádanky hlásí samy a je vhodné jej zaslat zákonným zástupcům, zaměstnancům a zletilým žákům a studentům v případě budoucí potřeby.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování.

Kroky školy v případě podezření na covid

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

— příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 

— příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu

TABULKA ROZVOLŇOVÁNÍ - DUBEN 2021 ZDE

OTEVŘENÍ MŠ - prozatím se týká pouze předškoláků OD 12.4.

OTEVŘENÍ ZŠ - týká se obou tříd bez rotací OD 12.4.

Roušky jsou zatím pro žáky povinné. Výuka tělesné výchovy a hudební výchovy nebude vzhledem k vládním nařízením možná. Z důvodu zabezpečení hygienických podmínek a zabránění šíření infekce v rámci kolektivu bude školní družina až do odvolání fungovat pouze pro žáky 2. ročníku. Dopravu žáků 5. třídy do Vysokého Pole zajistí  spoje v 11:59 (úterý, čtvrtek, pátek) nebo ve 13:17 (pondělí středa). Všichni žáci 5. třídy opustí budovu školy po obědě 5 minut před odjezdem autobusu (platí i pro žáky z Drnovic). Školní jídelna je neustále v provozu. 

Půjde o stejný režim jako na podzim.

Vzhledem k epidemiologické situaci se mohou vládní nařízení průběžně měnit!

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2021 / 2022

- INFORMACE K DISTANČNÍ FORMĚ ZÁPISU ZDE

- žádost o přijetí zde

- žádost o odklad zde

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021 / 2021

INFORMACE K DISTANČNÍ FORMĚ ZÁPISU ZDE

- žádost o přijetí zde

 

 

ONLINE VIDEO ROZVRH

2. TŘÍDA

PLATNOST OD 1.3.2021

 

 

VYUČUJÍCÍ

ČAS

BLOK 1

Mgr. Machalová Veronika

8:00 – 8:45

BLOK 2

Mgr. Fojtů Radka

9:00 – 9:45

 

 

Vzhledem k novému nařízení vlády vydáváme i stanovisko školy. Jelikož může být v současné době problém sehnat respirátory nebo podobné prostředky pro děti, které deklarují požadovanou normu, doporučujeme místo látkových "homemade" roušek použít lékařské roušky nebo alespoň roušky s nanovlákny. 

 

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

  • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

děti v mateřské škole

 

 

Karneval ve školce (foto zde) - přišly i nebezpečné ninja želvy :)

 

Konečně nám něco málo napadlo!

Stavby ze sněhu - foto   

Bobovačka ve školce foto zde

 

PRÁVĚ JSME SE PŘIDALI (KLIKNI ZDE) K VÝZVĚ PRO NÁVRAT ŽÁKŮ 1 .STUPNĚ DO ŠKOL. PŘESTOŽE NEJSME MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA, JSME SCHOPNI ZAJISTIT STEJNÉ A BEZPEČNÉ HYGIENICKÉ PODMÍNKY PRO OBA NAŠE ROČNÍKY!

 

 

KONCEPCE TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022 ZDE

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDOU OD 4. LEDNA 2021 FUNGOVAT V REŽIMU PES 5. DO ŠKOLY SE VRÁTÍ POUZE 1. A 2. ROČNÍKY. OSTATNÍ TŘÍDY PŘEJDOU DO DISTANČNÍ VÝUKY. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE PRO ŽÁKY 2. TŘÍDY V PROVOZU.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE OBNOVEN PODLE PLÁNU 4.1.2021. 

 

UPOZORŇUJEME NA MOŽNOST OMEZENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ. V PŘÍPADĚ VÝPADKU ZAJISTÍME DOPRAVDU DĚTÍ VE SPOLUPRÁCI S RODIČI I OBCÍ DRNOVICE / VYSOKÉ POLE.

 

ONLINE (VIDEO) ROZVRH PRO 5. ROČNÍK

 

Platnost od 4.1.2021

 

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK

 

BLOK 1

 

PAUZA

 

BLOK 2

 

8:00 – 9:30

 

9:30 – 10:00

 

10:00 – 11:30

 

JČ + PŘ

 

 

M + AJ + VL

 

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE - FOTO ZDE

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE - FOTO ZDE

Tento rok dorazili čerti ve velkém počtu a měli respekt ve všech třídách. Přesvěčte se sami. 

 

DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ZAČNOU VÁNOČNÍ PRÁZDNINY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU JIŽ OD SOBOTY 19.12.2020. MATEŘSKÁ ŠKOLA ZŮSTÁVÁ NADÁLE V PROVOZU PODLE NÍŽE UVEDENÝCH INFORMACÍ.

Informace k provozu mateřské školy

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Pravidelný provoz školky začne v pondělí 4. ledna 2021.

 

30.11.2020 - OBNOVENÍ VÝUKY PRO CELÝ 1. STUPEŇ ZŠ

Výuka tělesné výchovy a hudební výchovy není vzhledem k vládním nařízením možná. Z důvodu zabezpečení hygienických podmínek a zabránění šíření infekce v rámci kolektivu bude školní družina až do odvolání fungovat pouze pro žáky 2. ročníku. Dopravu žáků 5. třídy do Vysokého Pole zajistí obnovené spoje v 11:59 (úterý, čtvrtek, pátek) nebo ve 13:17 (pondělí středa). Všichni žáci 5. třídy opustí budovu školy po obědě 5 minut před odjezdem autobusu (platí i pro žáky z Drnovic). Školní jídelna je neustále v provozu. 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝPADKŮM AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ ZDE

            Vzhledem k tomu, že je podle sdělení KOVEDU velké množství řidičů v karanténě, dochází a bude zřejmě docházet k výpadkům pravidelných linek. Abychom zabezpečili bezpečnost žáků při cestě do školy a zpět, dohodli jsme se ve spolupráci s rodiči na strategii, kterou žáci v případě potřeby využijí.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ VÝPADKU AUTOBUSU PO CESTĚ DO ŠKOLY? Žáci budou neprodleně kontaktovat rodiče a pedagoga a zachovají se podle instrukcí dospělé osoby. Rodiče nebo škola ve spolupráci s obcí případně zajistí náhradní dopravu.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ VÝPADKU AUTOBUSU PO CESTĚ ZE ŠKOLY? Pokud bude žák odcházet po obědě a zjistí, že autobus nejede, vratí se opět do školy a sdělí tento fakt paní vychovatelce nebo jinému pedagogickému pracovníkovi. V případě, že autobus nepojede po ukončení družiny, vratí se děti s vychovatelkou zpět do školy. Poté bude paní učitelka kontaktovat všechny rodiče a dohodne s nimi alternativní způsob dopravy. 

 

ONLINE (VIDEO) ROZVRH PRO 5. ROČNÍK

Platnost od 18.11.2020

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA , ČTVRTEK, PÁTEK

BLOK 1

PAUZA

BLOK 2

JČ + PŘ

 

M + AJ + VL

8:00 – 9:30

9:30 – 10:00

10:00 – 11:30

OD 18.11.2020 SE PRO ŽÁKY 2. ROČNÍKU OBNOVUJE POVINNÁ PREZENČNÍ VÝUKA. ZAČÁTEK VYUČOVANÍ V 7:30 DLE ROZVRHU.

ROUŠKA BUDE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY POVINNÁ PO CELÝ DEN. 

 

PŘÍPRAVA NA DUŠIČKY VE ŠKOLCE - FOTO ZDE
Školka. Jedna z posledních částí lidského života, ve které se v současnosti žije ještě "postaru". Tedy až na ty roušky... 

 

 

2. TŘÍDA – ROZVRH ONLINE (VIDEO) VÝUKY

 

Jazyk český

Matematika

PO

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

ÚT

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

ST

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

ČT

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

 

5. TŘÍDA – ROZVRH ONLINE (VIDEO) VÝUKY

 

Přírodověda

Jazyk český

AJ/M/VL

PO

9:00 – 9:45

10:00 – 10:45

14:00 – 14:45

ÚT

x

10:00 – 10:45

14:00 – 14:45

ST

x

10:00 – 10:45

14:00 – 14:45

ČT

9:00 – 9:45

10:00 – 10:45

14:00 – 14:45

x

10:00 – 10:45

14:00 – 14:45

 

UPOZORŇUJEME NA MOŽNOST ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ I V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY. ŽÁCI SI MUSÍ OBĚD VYZVEDNOUT VÝHRADNĚ SAMI (RODIČE DO BUDOVY PRO OBĚDY NESMÍ). OBĚD JE MOŽNÉ VYDAT DO JÍDLONOSIČE NEBO NA MÍSTĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE TŘÍDNÍHO UČITELE. ŽÁKA JE NUTNÉ K ODBĚRU PŘIHLÁSIT!


POSTUP OHLEDNĚ OŠETŘOVNÉHO Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL ZDE

 

OD 14. 10. 2020 DO 1.11.2020 BUDE ZÁKLADNÍ ŠKOLA Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR UZAVŘENA. MATEŘSKÁ ŠKOLA ZŮSTÁVÁ NADÁLE V PROVOZU. KDO Z RODIČŮ ŽÁKŮ POTŘEBUJE ZAPŮJČIT NOTEBOOK K ONLINE VÝUCE, KONTAKTUJTE PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY.

Pro další informace průběžně sledujte webové stránky.

 

PLATBA STRAVNÉHO ZA MĚSÍC ZÁŘÍ - VIZ. SEKCE PLATBA STRAVNÉHO

 

18.9. - Sportovní den - foto zde

Pochvala všem zúčastněným za perfektní výkon, který předvedli!

 

Ve školách nově roušky povinné pro všechny pobývající ve společných prostorách.

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 - ZDE

____________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

STRAVNÉ ZA MĚSÍC ČERVEN ZDE

 

26.6. - slavnostní ukončení školního roku 2019/2020 (dle MŠMT mohou přijít všichni žáci)

29.6., 30.6. - ředitelské volno (mateřská škola bude v provozu)

 

Focení - zš i mš 9.6.

 

STRAVNÉ ZA MĚSÍC KVĚTEN ZDE

 

PŘEHLED ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

DATUM ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ

01

14.5.2020

PŘIJAT

02

14.5.2020

PŘIJAT

03

14.5.2020

PŘIJAT

04

14.5.2020

PŘIJAT

05

14.5.2020

PŘIJAT

06

14.5.2020

PŘIJAT

07

14.5.2020

PŘIJAT

08

14.5.2020

PŘIJAT

 

 

 

 

ORGANIZACE PROVOZU ZŠ DRNOVICE V OBDOBÍ OD 25.5. - 30.6.2020 zde 

Přihláška k návštěvě školy v období od 25.5. do 30. 6. 2020 zde

PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZDE

 

AUTOBUSOVÉ SPOJE BY PODLE PRVNÍCH INFORMACÍ MĚLY BÝT OBNOVENY 25.5.

 

NA ZÁKLADĚ DOHODY OKOLNÍCH OBCÍ NEBUDE TENTO ROK Z DŮVODU NECHTĚNÉ KUMULACE DĚTÍ Z RŮZNÝCH VESNIC PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ. PODLE NEJNOVĚJŠÍCH INFORMACÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ NENÍ MOŽNÉ ZAJISTIT ANI S KOOPERUJÍCÍ MŠ VYSOKÉ POLE, TUDÍŽ BUDE V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZABEZPEČOVAT PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VÝHRADNĚ MŠ DRNOVICE. VZHLEDEM K MOŽNÉ BUDOUCÍ PANDEMII MŮŽE BÝT PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ NAŘÍZENÍM VLÁDY ZRUŠEN! ŽÁDÁME RODIČE, ABY UVEDENÉ TVRZENÍ ZOHLEDNILI PŘI SVÉM PLÁNOVÁNÍ! 

 

OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 25.5.2020 - VIZ. INFORMACE A ZÁSADY

Z důvodu zabezpečení hygienických podmínek a zabránění šíření infekce v rámci kolektivu bude školní družina fungovat pouze pro žáky 1. ročníku. Všichni žáci 4. třídy opustí budovu školy po obědě. Konkrétní informace budou zveřejněny.

 

INFORMACE A ZÁSADY KE ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL (1.STUPEŇ A 9.TŘÍDA) ZDE!

 

 

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18.5.2020

Podmínky provozu MŠ DRNOVICE zde

 

INFORMACE A ZÁSADY KE ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL ZDE!

 

PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZDE! Bez prohlášení nemůže dítě setrvat ve škole. Žádáme o dodání ihned při nástupu !!!

 

ZÁPIS DO MŠ BUDE PROBÍHAT

OD 4.5.2020 DO 8.5.2020! viz. na stránce níže

 

Zadání úkolů jsou nově přestěhovány do vlastního oddělení - zadání při pandemii (najdete v záhlaví webu)!

 

ÚKOLY OD 27.4. - 30.4.

V pondělí 27.4. opět obdržíte učební materiály do schránek. 

 

Matematika - prezentace zde

                      úkoly zde

 

Vlastivěda - zde

Přírodověda - zde

Jazyk český - PS str. 20

 

Abychom zajistili kvalitnější online připojení, stáhněte si do vašich zařízení aplikaci ZOOM. Najdete ji zde:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=cs

 

Od středy 22.4. se pokusíme se čtvrťáky o spojení přes ZOOM. Vašim jediným úkolem je stáhnout si tuto aplikaci a ve středu v 9:00 očekávat odkaz, který vám pošlu na messenger. Jediné, co potom uděláte je, že na odkaz kliknete. Toť vše.   Říďa

 

ÚKOLY OD 20.4. - 24.4.

 

 

V pondělí 20.4. opět obdržítě učební materiály do schránek. Online výuka dle rozvrhu níže.

 

Jazyk český - PS str. 19

Matematika - zde

 

 

Kompletní postup při žádosti o ošetřovné zde

 

PRAVIDELNÝ ONLINE ROZVRH PRO 4. ROČNÍK OD 20.4. 

 

PO

ÚT

ST

ČT

X

9:00

9:00

9:00

9:00

X

MATEMATIKA

JAZYK ČESKÝ

JAZYK ČESKÝ

MATEMATIKA

 

PLATBA STRAVNÉHO ZA MĚSÍC BŘEZEN (ZŠ I MŠ) ZDE. NAJDĚTE SE PODLE PŘIDĚLENÉHO ČÍSLA. 

 

ÚKOLY - viz. info pod zápisem do mš

 

 

ZÁPIS DO MŠ BUDE PROBÍHAT

OD 4.5.2020 DO 8.5.2020

 

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT DLE NAŘÍZENÍ MŠMT ODEVZDÁNY BEZ KONTAKTU OSOB. Potřebné dokumenty bude možné odevzdat v tomto týdnu ve škole od 9:00 do 12:00 na vyzvání pedagoga, který bude přítomen, do schránky školy. Tiskopisy mohou zákonní zástupci poslat i poštou, která ale dorazí v daném termínu. Pokud je pro někoho daný termín a čas nevhodný, kontaktujte nás a dohodneme jinou možnost. Dokumenty potřebné k zápisu naleznate v rozcestníku webových stránek - INFORMACE PRO RODIČE (na levé straně). Jde o dva soubory:

1) žádost o přijetí do mš

2) dotazník pro rodiče dítěte

 

ÚKOLY OD 14.4. - 17.4.

matematika online - úterý, pátek 9:00

jazyk český online- čtvrtek 9:00

Tento týden budeme roznášet materiály do schránek ve středu!

 

Jazyk český - PS str. 18

Matematika - zde

Vlastivěda zde

Angličtina zde

 

ÚKOLY OD 6.4. - 8.4.

 

4. TŘÍDA -

 

MATEMATIKA   - ÚKOLY ZDE

 

JAZYK ČESKÝ - P.S. CELÁ STR. 17 + MATERIÁL VE SCHRÁNCE

 

Angličtina - zde

 

Vlativěda zde

 

ROZVRH ONLINE VÝUKY NA TÝDEN

ÚTERÝ 9:00 MATEMATIKA

STŘEDA 9:00 JAZYK ČESKÝ

 

V pondělí 6.4. opět obdržítě učební materiály do schránek. Příští týden jsou prázdniny, takže online výuka bude probíhat pouze 2x (1xJČ a 1xM) :)

 

STŘEDA 1.4. V 9:00 ZAHÁJÍME PRVNÍ SPOLEČNÝ PŘENOS NA FACEBOOKU!

 

Během pondělí a úterý budeme roznášet materiály do schránek i pro 1. třídu. 

 

Na Facebooku byla vytvořena skupina pod názvem Čtvrťáci, která již má 4 členy. Pokud se chcete přidat, založte si účet na FB (můžete poučít i účet rodičů) a požádejte mě o přátelství. Jinak to nepůjde. Přidat si vás do skupiny může pouze její moderátor. Další postup si sdělíme až poté, co budete přizváni. Každopádně budete potřebovat kameru pro přenos. Ta může byt externí (koupíte samostatně a připojíte k PC) nebo součástí notebooku, tabletu, telefonu... Vzhledem k tomu, že ve škole jsem viděl samé nabouchané telefony, by neměl být s připojením problém :)  Pěkný zbytek neděle!                     TL 

 

VÝSLEDKY Z MATEMATIKY ZDE

 

ÚKOLY - TÝDEN OD 30.3. DO 3.4.                     4. třída

 

JAZYK ČESKÝ 

Pracovní sešit - celá str. 16.

Další úkoly včetně řešení obdržíte do schránek. Pořád jde o procvičování koncovek podstatných jmen. Nic nového ještě není v plánu. 

 

Matematika - zadání zde

 

Angličtina - ke stáhnutí zde       PS s. 14, cv. 1

 
Přírodověda - učebnice s. 51, 52 - Živočichové v parcích - přečti si pozorně a odpověz na otázky u soviček, PS - s. 24, cv. 1, 2;  Kartičky u cv. 1 vystřihovat nemusíte :-)

 

VLASTIVĚDA - ke stežení zde

 

27.3. Paní učitelce Radce nefunguje počítač. Výsledky pošle, jakmile se její PC opraví. 

 

Vzkaz pro čtvrťáky

Pokud si založíte facebook účet, můžeme se pokusit vytvořit přes Zoom skupinu a pomoci si tak v účení. Přestože jste ještě neměli informatiku, za pokus to stojí. Poraďte se s rodiči a v případě, že vám to dovolí, si založte účet a kontaktujte mě. Říďa

 

26.3. - Řešení do matematiky očekávejte koncem týdne zde na webu. Do pátku tedy mějte všechny příklady hotové. Materiály na příští týden plánujeme opět roznést do vašich schránek. 

 

22.3.

FORMULÁŘE NA OŠETŘOVNÉ BUDOU OPĚT NA BENZINCE V POLI (POKUD TO BUDE UMOŽNĚNO). DO SCHRÁNEK BUDEME VKLÁDAT I PRACOVNÍ SEŠITY. POZOR NA POVĚTRNOSTNÍ VLIVY, ABY SE VÁM UČEBNICE NEROZMOČILY. 

 

ÚKOLY - TÝDEN OD 23.3 - 27.3.

PŘÍRODOVĚDA

Přírodověda učebnice s. 43 - zopakuj si ústně učivo o neživé přírodě a ekosystému pole pomocí uvedených otázek

s. 50- prohlédni si obrázek parku a živočichy žijící v tomto ekosystému

s. 51 - pozorně si přečti o rostlinách rostoucích v parku, odpověz na otázky u soviček

 

VLASTIVĚDA - PREZENTACE ZDE

 

MATEMATIKA - opakování učiva v domovní schránce (Aby nikdo neopisoval, výsledky budou zde na webu koncem týdne)

 

Angličtinahttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/  procvičování

 

JAZYK ČESKÝ - 4.TŘÍDA

Skloňování podstatných jmen rodu mužského - pozor na rozlišení životného a neživotného !!!

 

Učebnice str. 71./cv. 4 (do sešitu):

papír (bez papíru) - hrad (bez hraduneživotný

býk (bez býka) - pán (bez pánaživotný

 

Pokračujte dál do sloupce do sešitu. Samohlásky v koncovkách si vyznačte stejně jako já barevně. Musí se vám shodovat. 

Pozor: doplnění y,i,ý,í  = Uprostřed podstatného jména (v kořenu) podle výjmenovaných slov, na konci slova podle vzorů!!! Nepopleťte to.

 

Pracovní sešit: celá str.15 (Řešení je pouze pro kontrolu!!! Nepodvádět!!!)

 

MILÍ ŽÁCI,

     JEŠTĚ NENASTAL ČAS, ABYCHOM SE VRÁTILI KE SPOLEČNÝM ČINNOSTEM DO NAŠÍ ŠKOLY. CELÝ SVĚT I V TUTO CHVÍLI INTENZIVNĚ PRACUJE NA VÝVOJI LÉKU PROTI KORONAVIRU, COŽ NÁM DÁVÁ NADĚJI BRZKÉHO NAVRÁCENÍ SE DO STARÝCH KOLEJÍ, VE KTERÝCH SE VŠICHNI CÍTÍME NEJLÉPE. 

     ABYCHOM VÁM ŽÁKŮM USNADNILI SAMOSTATNOU PRÁCI, BĚHEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE, POKUD SITUACE DOVOLÍ, ROZNESEME URČITÉ UČEBNÍ MATERIÁLY DO VAŠICH DOMOVNÍCH SCHRÁNEK (Z DŮVODU MOŽNÉHO PŘENOSU VIRU JSME VÝDEJNÍ MÍSTA NAKONEC ZRUŠILI). AŽ SE TAK STANE, BUDEME VÁS INFORMOVAT NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. MĚJTE SE PĚKNĚ!

 

S pozdravem 

                                 Vaši učitelé

 

ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ JSOU PŘEDVYPLNĚNÉ K DISPOZICI I NA BENZINCE U ČASTULÍKŮ, KDE SI JE RODIČE MOHOU DLE POTŘEBY TAKTÉŽ VYZVEDNOUT.

 

ÚKOLY - TÝDEN OD 16.3.-20.3. (4.třída)

 

 

Úkoly z matematiky 

PO, ÚT: uč. str. 41 př. 1, 2, 3, 4, 6 – na papír

                      str. 42 př. 7, 8 – folie, 9, 10 – na papír, 11 - ústně

ST: str. 43 př. 1 – 4 modrý sešit do G

ČT, PÁ :uč. str. 44 př. 1 -  ústně, 2 – sešit do G, 4, 5, 6, 8 –na papír /červený rámeček POZORUJ/

                      str. 45 př. 1 POZORUJ, 2a,b, 3, 4, 6, 8 – na papír

 

VLASTIVĚDA - ke stažení zde

 

JAZYK ČESKÝ - 4. třída 

UČEBNICE - STR. 69

Cvičení 3. do sešitu (pomůcka pro žáky mnoho/bez - ví, co tím je myšleno)

3a) pouze první řádek do sešitu (kontrola v tabulce na str.73)

3b, 3c - stačí "pouze" ústně :(

 

Cvičení 4. do sešitu. Napiště slovo v závorce i s předložkou (předložka totiž určuje pád):

příklad:    na televizi  (na růži)-(na koho, co?) 4. pád  (vzor a pádovou otázku napište taktéž)

 

UČEBNICE STR. 70

Cvičení 6.a 7. opět do sešitu. Pozor - jde o mix výjmenovaných slov a vzorů (koncovek) podstatných jmen.

 

Pracovní sešit str. 14, cv. 7,8,9

 

Vzkaz učitele: Prozatím nejde o nic nového. Pořád procvičujeme to, co jsme již dělali společně. Pokud něco nebudete vědět, nevadí, ale podtrhněte si to v sešitech zeleně - mrknem na to společně po návratu!!!. Věřím, že to z velké části zvládnete. Až po stranu 86 již všemu rozumíte. Mějte se pěkně a pomáhejte doma rodičům vlastní samostatností. 

 

 

 

MOŽNÉ ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ON-LINE 

 

https://www.matika.in/cs/ online úlohy z matematiky pro 1. - 9. tř.

https://www.gramar.in/cs/ online úlohy z ČJ 1. - 6. tř.

https://www.geograf.in/cs/ Vlastivěda ČR - 4. tř.

https://www.umimeto.org/ procvičování ČJ, M, AJ

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php ČJ, M - 1. - 9. tř.

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma zdarma všechny elektronické učebnice pro základní i střední školy

      https://skolakov.eu/ ČJ, M, PRV, AJ, VL - 1. - 4. tř.

 

UČÍ TELKA - POMOC RODIČŮM PŘI VÝUCE - INFO ZDE

 

PLATBA STRAVNÉHO ZA MĚSÍC ÚNOR ZDE (NAJDĚTE SE PODLE IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA)

 

NA ZÁKLADĚ DOHODY ZŘIZOVATELŮ OD 16.3.2020 UZAVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA AŽ DO ODVOLÁNÍ !

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY - FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE NEBO K DOSTÁNÍ VE ŠKOLE

 

Úkoly pro 1. i 4. třídu do 13.3. zadány prozatím ve škole. Práce na doma se bude týkat pouze hlavních předmětů. V případě dlouhodobějšího přerušení provozu budou úkoly uveřejňovány zde na webu školy. 

UZAVŘENÍ ŠKOL Z DŮVODU COVID 19 - ČTĚTE ZDE

Mateřská škola a školní jídelna zatím v provozu!

 

Vážení rodiče, přestože je současná situace ohledně coronaviru hojně mediálně probírané téma, berte na vědomí nejdůležitější informace, které se vztahují k možnému šíření infekce (viz.zprávy níže).

 

MIMOŘÁDNÁ KARATENNÍ OPATŘENÍ - ČTĚTE ZDE (ZÁVAŽNÉ INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ SE VRACÍ Z DOVOLENÉ V ITÁLII) 

VÝZVA KHS K SITUACI CORONAVIRU ZDE

 

 

Fotky 1. třídy - 3.března ve Zlínském deníku - rubrika Zlínský týden

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020 ZRUŠEN. PANÍ ZIMA NÁS LETOS ANI TROCHU NEPOTĚŠILA. POKUD NEBUDE VYSOKÁ MÍRA NEMOCNOSTI, POJEDEME VE ČTVRTEK NA PLÁNOVANÝ BAZÉN.

 

Plánovaná úterní vánoční besídka pro rodiče (ZŠ) zrušena z důvodu nemocnosti žáků.

Mikuláš - foto zde (nový foťák je na cestě)

Hostětín - vánoční tvoření zde

Slavnost slabikáře aneb Jak jsem se stal čtenářem - foto zde

Školkáčci a advent - foto zde

Recyklační zpravodaj žáků 4. třídy - projekt Recyklohraní zde

PUMPKINS - MŠ FOTO ZDE

SEZNÁMOVÁČEK - FOTO ZDE

Abychom krapet utužili vzájemné kamarádské vztahy, vypravili jsme se k pramenu Vláry. 

 

Fotky z výletu školkáčků do Hostětína zde

Základní škola a Mateřská škola Drnovice oznamuje, že v pondělí 2. září 2019 zahájí nový školní rok. První školní den  započne v 7:30. Žáci si sebou vezmou přezůvky. Upozorňujeme, že v pondělí se obědy pro žáky nevydávají. Pravidelný provoz školní družiny započne v úterý 3. září 2019.

 

Pravidelný provoz Mateřské školy Drnovice bude zahájen 2. září 2019. Školní jídelna bude pro mateřskou školu po celý den v běžném režimu.

 

ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

ŠKOLNÍ VÝLET NA MACOCHU - FOTO ZDE

KONDIČNÍ TRÉNINK - FOTO ZDE

MYSLIVECKÝ DEN - FOTO Z PÁTEČNÍHO DOPOLEDNE ZDE

POČÁTEK VODNÍKŮ NA MORAVĚ - FOTO Z PLAVÁNÍ ZDE

DEN ZEMĚ - FOTO ZDE

PRAVĚK VE ŠKOLCE - FOTO Z VÝLETU ŠKOLKÁČKŮ ZDE

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY MATEŘSKÉ ŠKOLY DRNOVICE

OD 1. 6. 2019            6 : 20 – 15 : 30 

 

Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ BYLO FOCENÍ PŘESUNUTO NA STŘEDU 22.5.

SFÉRICKÉ KINO ANEB VESMÍR NA DLANI - FOTO ZDE

Čarodějnice školou a školkou povinné - foto zde

PONOŽKOVÝ DEN - FOTO ZDE

Zápis dětí do mateřské školy se koná 9.5. – 10. 5. 2019 od 8:00 do 15:00.

Potřebné tiskopisy lze vyzvednout v mateřské škole v době od 7:00 do 15:30.

VÝLET MŠ - 23.5.2019

VÝLET ZŠ - 24.6.2019

NÁVŠTĚVA ENVICENTRA - MŠ - 14.5.2019

FOTOGRAFOVÁNÍ - 15.5.2019

MOMENTKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Ponožk

 

ový den

SBĚR PAPÍRU - INFO ZDE

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

srdečně Vás zveme na zápis do 1. třídy pro školní rok 2019 / 2020.

 

KDY – 11. 4. 2019 v době od 14:00 – 17:00

KDE – ZŠ a MŠ Drnovice, Drnovice 104, 763 25 

S SEBOU – rodný list dítěte

      průkaz totožnosti zákonného zástupce

 

Právní rámec:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, v době zápisu požádá zákonný zástupce o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doložena dvěma doporučujícími posudky - příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

VITAJTE VE Val-d'Isère - FOTO Z LYŽÁKU 2019 ZDE

TERMÍN LYŽAŘSKÉHO KURZU ZŠ DRNOVICE + ZŠ VYSOKÉ POLE :

18. - 22. 2. 2019 / počet dnů: 4 x  lyže + 1 x relax jako bonus    :-)

Vzhledem ke sněhovým podmínkám jsme nakonec upřednostnili lyžařský areál Újezd, který sice nenabízí pro začátečníky a pokročilé takové možnosti jako Kyčerka, ale z hlediska celodenní organizace je Újezd pro žáky méně fyzicky náročnou variantou, což vnímáme jako pozitivum.

Žádáme rodiče, aby dětem zajistili vhodnou lyžařskou výbavu:

- lyže, lyžáky, hůlky (začátečníci nepotřebují) - určité velikosti možno bezplatně zapůjčit v Drnovicích

- přilba (povinná výbava)

- potvrzení o seřízení vázání ze skiservisu (ideálně max. měsíc staré)

 

 

 

JAK JSME SPOLEČNĚ PROŽILI LETOŠNÍ ADVENTNÍ ČAS - FOTO ZDE (ŠKOLA I ŠKOLKA) 

Pro mnoho lidí představují Vánoce dárky. My ale víme, že pokud bychom byli sami, dárky nás šťastnými neudělají. Pro nás je advent také čas přátelství, tradic a lásky. Bez kamarádství by to prostě nebylo ve škole to pravé ořechové...

 

PŘEŽITÍ V DIVOČINĚ - FOTO ZDE

Ve středu jsme využili první sněhové nadílky, abychom se přesvědčili o tom, zda-li jsme schopni přežít v kruté zimě v lese. Vysvětlili jsme si, jaká nabezpečí člověku v zimní krajině hrozí, pokud se například ztratí. Abychom předešli nebezpečným omrzlinám, o kterých jsme si řekli, co způsobují, bylo nutné rozdělat oheň. Nutno podotknout, že na první pokus, který měli žáci bez instruktáže vyučujících, se oheň rozdělat nepodařilo ani s podporou papíru, jelikož nasbírané dřevo bylo ze země nebo surové. Museli jsme sáhnout do zkušeností zálesáků a naučit se najít suché dřevo uprostřed krajiny pokryté sněhem. Příslib ohně motivoval žáky k tomu, aby na druhý pokus našli vhodné dřevo, což se vyplatilo. Včera jsme se tak mohli přesvědčit, že nic není samozřejmé. Všechno potřebuje nejenom úsilí, ale i znalosti. A o tom to je. Bez znalostí bychom v zimní krajině těžko mohli přežít... 

Saň v luftě - fotografie z dračího vzletu zde

Jablečný týden včetně návštěvy moštárny v Hostětíně - foto zde

JABLÍČKOVÝ DEN VE ŠKOLCE - PŘEDPŘÍPRAVA DO HOSTĚTÍNA - FOTO ZDE

LEGIONÁŘSKÝ VLAK VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH - foto zde

7.9. - návštěva historického vlaku, kterým se vraceli vojáci z 1. světové války

 

Základní škola a Mateřská škola Drnovice oznamuje, že v pondělí 3. září 2018 zahájí nový školní rok. První školní den  započne v 7:30. Žáci si sebou vezmou přezůvky. Upozorňujeme, že v pondělí se obědy pro žáky nevydávají. Pravidelný provoz školní družiny započne v úterý 4. září 2018.

 

Pravidelný provoz Mateřské školy Drnovice bude zahájen 3. září 2018 v 6:55. Školní jídelna bude pro mateřskou školu po celý den v běžném režimu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

 

TAKTO JSME ŘÁDILI V OLOMOUCI :) - FOTO ZDE

MYSLIVECKÝ DEN 2018 - tradiční akce v obrazech zde

MOMENTKY Z PLAVÁNÍ 2018 ZDE

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE VE SLOPNÉM - FOTO ZDE

SBĚRNÝ DVŮR VALAŠSKÉ KLOBOUKY - FOTO ZDE

Ochrana přírody je jedním ze základních pilířů moderního pojetí vzdělávání. Dopad neekologického chování člověka je patrný po celém světě. Abychom pochopili, co můžeme pro přírodu udělat, navštívili jsme sběrný dvůr ve Valašských Kloboukách, kde jsme kromě doprovodného programu získali i základní znalosti o včelaření.

ŠKOLKÁČCI NA ENVI - FOTO ZDE 

Velký zážitek pro naše nejmenší přineslo úterní dopoledne. Jezdilo se na všem možném. Podívejte se do alba.

Čarodějnický rej 2018 - foto zde

Už to vypuklo! Podívejte se na fotky! V Loučce dnes bude veselo :)!

změna termínu - FOCENÍ TŘÍD - 24.5.2018 (ZŠ I MŠ)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: 9. - 11.5.2018 (ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ KE STAŽENÍ V SEKCI DOKUMENTY NEBO NA MÍSTĚ V MŠ DRNOVICE)

JARO VE ŠKOLCE - PÁR MOMENTEK PRO RODIČE ...

 

TERMÍNY VÝLETŮ:

VÝLET MŠ - 6. 6. 2018                         VÝLET ZŠ - 7. 6. 2018

 

DUO WALDINI NÁM PŘEDSTAVILO NOVOU SHOW - FOTO ZDE

Koncert LIVE Viktor - foto zde

Vzpomínky na zimu - momenty z mš zde

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU - 11.4.2018, ZŠ VYSOKÉ POLE (13:00 - 16:00) - INFO VIZ.WEB ŠKOLY

Vyúčtování lyžařského kurzu 2018 zde

Kyčerka 2018 - foto zde

12.2. - NOVÉ INFORMACE (ODLIŠNÉ OD PÁTKU) K LYŽAŘSKÉMU KURZU - ZDE (KLIKNĚTE) !!!

9.2. - INFORMUJEME O MOŽNOSTI NÁHRADNÍHO LYŽAŘSKÉHO KURZU NA KYČERCE. INFORMACE OBDRŽÍTE FYZICKY OD ŽÁKŮ (NEMOCNÝM ŽÁKŮM JSME PO KAMARÁDECH FORMULÁŘ POSLALI). VYJÁDŘENÍ RODIČŮ JE NUTNÉ DODAT DO PONDĚLÍ 12.2. !!!

9.2. - LYŽAŘSKÝ KURZ v Újezdě SE  DLE VYJÁDŘENÍ PROVOZOVATELE NEKONÁ. 

5.2.2018 - INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU (12. 2. - 16. 2. 2018)

Vzhledem k rozmarům počasí nemáme k dnešnímu dni jasné stanovisko, zda-li se kurz uskuteční. Dokud neobdržíme informaci o tom, že vlek spuštěn nebude, postupujeme takovým způsobem, abychom v případě dobrých sněhových podmínek měli zajištěné veškeré náležitosti. Jakmile bude situace jasná, obdrží rodiče harmonogram lyžařského kurzu. 

 

Povinná výbava:

-        Lyže, lyžáky, helma

-        Rukavice, čepice, zimní oblečení

-        Potvrzení ze skiservisu o seřízení vázání (bez něho není možná účast na kurzu)

 

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ - FOTO ZDE

Vánoční náladu přivezli muzikanti z celého okolí. Děkujeme za krásný kulturní zážitek!

 

Mikuláš ve škole - foto zde

Říká se, že dobrého člověka čert neunese. O tom by mohl někdo povídat. Podívejte se sami. Ti dva škaredí čerti měli v pytlech nějaké lidičky, se kterými šmírovali přímo do pekla za Ploštinu.

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ V MŠ - FOTO ZDE

Číst ještě moc neumíme, přesto jsme nejlepší recitátoři na světe, protože se nestydíme!!! 

 

Prosincové rukodělné činnosti aneb Bez práce nejsou koláče - foto zde

 

NA BESEDĚ NA AVT - FOTO ZDE

Přijali jsme pozvání, abychom zdejší firmu krapet ozdobili... :-)

MALÝ ČTENÁŘ ANEB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK DO SVĚTA VZDĚLÁNÍ JE ČTENÍ - FOTO ZDE

Pasování prvňáčků na čtenáře je důležitý moment v jejich "kariéře". Přejeme mnoho úspěchu nejen ve školním životě...

 

26.11.2017 - hrnec plný dobrot + tvoření žáků a dětí; čas - 15:00, místo - hostinec Drnovice

kOUZELNÍK VE ŠKOLE - FOTO ZDE

 

Termín lyžařského kurzu - 12. 2. 2018 - 16. 2. 2018

 

Povinná výbava:

-        Lyže, lyžáky, helma

-        Rukavice, čepice, zimní oblečení

-        Potvrzení ze skiservisu o seřízení vázání (bez něho není možná účast na kurzu)

Draci nad dědinou - foto zde

Dušičky - foto zde

Připomněli jsme si svátek dušiček prostřednictvím našich výrobků...

 

VÝUKOVÝ PROGRAM S LIŠKOU - FOTO ZDE

 

První třída - momentky ze života prvňáčků zde

 

ROZPIS PLAVÁNÍ - VIZ. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

PUTOVÁNÍ PO HŘEBENU  - FOTO ZDE

Babí léto na sebe nechalo dlouho čekat, ale nakonec přece jen přišlo. Vydali jsme se do lesa plného podzimních barev. Dokonce i některé houby byly pěkně pastelové. Asi proto se tvářily dost najedovaně.

 

POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE V NETRADIČNÍM PROVEDENÍ S TERAPEUTICKÝM PSEM - FOTO ZDE

 

"HŘIBAŘSKÉ ŽNĚ" - FOTO ZDE

Pokud se chystáte do lesa na houby, doporučujeme vybavit sebe i ostatní kosou :)

 

 

Odjezdy autobusů - viz. sekce Informace pro rodiče

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ - 21.8. - 25.8.

 

HASÍK ANEB NA BESEDĚ U PROFÍKŮ - FOTO ZDE

Až budu velký, stanu se hasičem. Budu jezdit po skluzu, běhat v polygónu, stříkat po všech vodu, řezat motorovou pilou, rozřezávat auta hydraulickými nůžkami, jezdit na lodi při záplavách, měřit puls a ještě k tomu občas můžu někomu zachránit život. Hasiči jsou prostě machři. Umí úplně všechno!!!

 

Organizace posledního dne školního roku 2016 / 2017

7:30 – 8:30 předávání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku

Po slavnostním ukončení mohou žáci odcházet domů pouze na základě písemného svolení zákonných zástupců, kde rodiče uvedou čas odchodu, datum a podpis. Bez uvedené náležitosti nemohou být žáci uvolněni.

 

HASIČI VE ŠKOLE - FOTO ZDE

Navštívili nás profesionální hasiči Zlínského kraje, kteří žáky seznámili s nezbytnými vědomostmi ohledně protipožární ochrany. Věříme, že se s jejich obětavou prací budeme moci ještě blíže seznámit. Děkujeme za perfektní přednášku!

ČERVNOVÝ VÝLET DO MRAŽÁKU ZDE

O tom, že není Lednice jako lednice, jsme se mohli přesvědčit při návštěvě jednoho z nejkrásnějších zámků v České republice. Místo je bohaté nejen z materiálního hlediska, kterým se pyšní samotný zámek, ale i bohatou faunou a flórou v zámeckých zahradách.

7.6. - atletické závody ve Slopném - výsledky a foto zde

                               SPRINT                   VYTRVALOSTNÍ BĚH      HOD          SKOK

Dominik Bodlák -    1.místo                    2.místo                              1.místo       ---------

Matěj Barcuch -      2.místo                    1.místo                               ---------       ----------

Anička Švachová - 3.místo                    3.místo                               ---------       -----------

Bea Zichová -         3.místo                     --------                               2.místo       -----------

Kuba Machů-          ----------                    --------                                3.místo       -----------

Štěpán Hudec         ----------                    ---------                               ----------       3.místo

 

DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY A GRATULUJEME!!!

 

LOVU ZDAR!!!           foto zde

Momentky z plavání zde

FOTODOKUMENTACE K UKONČENÉMU PROJEKTU ZDRAVÍ ZDE

LIVE IN ZLÍN: CONCERT FOTOREPORT HERE

 

FOCENÍ TŘÍD - 31. 5. 2017

 

MALÁ ČARODĚJNICE, MALÝ ČARODĚJ - FOTO ZDE

 

DEN S POLICIÍ ČR - foto zde

Preventivní akce ve spolupráci s Policií ČR. Děkujeme za praktickou ukázku policejních sil :)

 

TURNAJ ŠKOL - FOTO ZDE

 

VYHLÁŠENÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE KLOKAN - FOTO ZDE

Kategorie CVRČEK:

1. místo: Anita Zichová

2. místo: Ondřej Fojtů

3. místo: David Malík

 

Kategorie KLOKAN:

1. místo: Petr Pinďák

2. místo: Marie Švachová

3. místo: Adam Jordán

 

Vítězům gratulujeme!

 

ROZPIS PLAVÁNÍ 2017 V SEKCI INFORMACE PRO RODIČE.

 

Mateřská škola upozorňuje, že zápis do školky proběhne ve dnech 4. až 5. května. Vyplněné žádosti o přijetí odevzdávejte v uvedených dnech v mateřské škole. Vzory formulářů k dostání ve škole nebo na internetových stránkách zde

 

 

INFORMACE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE VIZ. SEKCE INFORMACE PRO RODIČE.

 

Valašský Kitzbühel - foto z lyžáku zde

Lyžařský kurz 6. 2. - 10. 2. 2017 / doplňující info

výbava: přilba (povinná), lyže (stačí jedna :), hůlky, teplé oblečení

doprava: "Envibus"

NÁSTUP: Žák nastupuje: Drnovice –      čas 7:45

                                           Vysoké Pole – čas 7:55 

VÝSTUP: Žák vystupuje: Vysoké Pole – čas 12:40

                                           Drnovice -        čas 12:45

Obědy ve škole (u nepřihlášených) možno v průběhu kurzu doobjednat písemnou formou (podepsaný lístek od rodičů). 

 

 

TOTO LETÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ, POLOLETÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ !!!!!!!!! FOTO ZDE

Brusle, boby, budky aneb Předlyžařské soustředění...

 

ZE ŽIVOTA DROBOTINY - FOTO ZDE

Jsou malí, ale šikovní...

 

LYŽAŘSKÁ MINIŠKOLKA - INFO ZDE

Podrobnosti ke kurzu sdělí učitelky MŠ nebo ředitel školy.

 

Vážení rodiče, na základě hygienického stanoviska upozorňujeme na probíhající chřipkové onemocnění a zažívací problémy na území České republiky včetně Zlínského kraje. Dle stanoviska lékařů je nutná doba léčby alespoň 5 dnů, jelikož se nejedná o bakteriální ale virová onemocnění. Přestože akutní příznaky mohou trvat pouze 1 nebo 2 dny, je dotyčná osoba minimálně po dobu 5 dnů potenciálním přenašečem onemocnění. 

 

Krmení divé zvěře aneb Vánoce 2016 - foto zde

          Ani letos jsme nezapomněli nakrmit divou zvěř. Dokonce se nám po několika špatných zimách podařilo nasytit i nás. Po dlouhé době jsme znovu opékali na sněhu, což bylo příjemné nejen pro naše břicha, jelikož teploty ani přes den neklesly pod bod mrazu. Vzhledem k tomu, že nepoužíváme pepo, se ihned rozdělat oheň nedařilo. Na to jsme ale zvyklí, nicméně pokud by opravdu šlo do tuhého, měli bychom se tuto věc naučit zvládat na 100%. Zima je totiž v plném proudu :)

 

BESEDA S DŮCHODCI - FOTO ZDE

Tradiční představení žáků a dětí pro důchodce.

 

KONCERT ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY - FOTO ZDE

Tany, tany, tanyny :)

 

MIKULÁŠ 2016 - FOTO ZDE

I tento rok nás poctil svou návštěvou svatý Mikuláš. Vše proběhlo s komplikací. Dva žáci byli uneseni do temných hlubin, ale díky včasnému zásahu se je podařilo osvobodit. Uf.

 

MOŽNÁ PŘÍJDE I KOUZELNÍK...  FOTO ZDE

ZE ŽIVOTA ŠKOLKY

Fotografie z jarmarku zde!!!

VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ a MŠ DRNOVICE

Srdečně zveme rodiče a přátele školy na nedělní jarmark, který se uskuteční 27. 11. od 15:00 do 18:00 v drnovském pohostinství.

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PODZIMNÍHO SBĚRU PAPÍRU - foto zde

Podařilo se nám nasbírat 1750 kilogramů papíru, které by jinak skončili v popelnici. Podařilo se nám pomoci přírodě a ještě při tom vydělat 3700 Kč, za které byly nakoupeny ceny pro účastníky sběru. Další sběr papíru je naplánován na jaro 2017. První místo bude odměněno přeletem "nad klobouky".     :)

 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY ZA 1. ČTVRTLETÍ:

ÚTERÝ 15.11.

ČAS: 15:00

 

DRAGONS DAY - foto zde

Úplné bezvětří. Nejhorší, co může postihnout námořníky a draky. I přesto se nám podařilo okřídlené potvůrky odtrhnout od země. Díky vytvrvalosti majitelů draků jsme popřeli přírodní zákony a vzlétli jsme alespoň na pár chvil. Naprosto nepochopitelný výkon předvedl Dominik B. z 5. třídy společně se svým potvorákem. Jejich let byl velmi dlouhý a vysoký. Klobouk dolů. Abyste předvedli něco takového, musíte být se svým drakem výborně sehraní. Jo, jo, kamarádství se vyplácí... Blahopřejeme!

 

HRAD LUKOV - foto zde

Pokračování projektu Putování po hradech a zámcích se uskutečnilo na hradě Lukov. Fotogalerie vám prozradí více.

 

CESTA DO PEKLA - FOTO ZDE (dvorní fotograf: Dominik B.; V.ročník)

V pátek jsme se vydali do Pekla. Je to nádherné místo v kopcích nad Ploštinou, odkud je výhled na celý kraj, což ďábelským bytostem vyhovuje, jelikož mají neustále přehled o tom, kdo zlobí. Přestože jsme na čerty přímo nenarazili, byli jsme velmi vystrašení, jelikož jsme je občas slyšeli. Naštěstí nás neucítili, takže jsme se dál mohli věnovat enviromentální výchově. Nalezli jsme stopy zvěře nebo smrky, kterým byla zima, a proto si daly čepici. Také jsme objevili škody, které páchá dřevokazný hmyz. Vedle toho jsme poznávali stromy a květiny. Dnes už také víme, odkud k nám přicházejí čerti v době mikulášské. Máme se na co těšit... 

 

SBĚR PAPÍRU JE V PLNÉM PROUDU. CELOROČNĚ PROBÍHÁ I SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE !!! JMÉNEM PLANETY A CIVILAZACE DĚKUJEME !!!

 

SETKÁNÍ OBCÍ A ŠKOL Z REGIONU JIŽNÍ VALAŠSKO - FOTO ZDE

Kulturně-společenská akce obcí a škol z našeho kraje. Vzhledem k tomu, že se vrátilo léto, jsme hojně využívali nabízeného občerstvení. Děkujeme také za klobásky a jitrnice !

 

7.9.2016 - schůzka rodičů dětí z MŠ; začátek v 15:30

 

Organizace slavnostního zahájení školního roku 2016 /2017:

- start: 7:30

- předpokládané ukončení slavnostního zahájení: 8:30

Dopravu žáků je možné zajistit ve spolupráci s rodiči nebo autobusem (linka Drnovice - Vysoké Pole) v 9:56. Dozor nad žáky bude zajištěn.

První školní den jídelna nevaří! Přihlášení na obědy a objednání stravy na pátek proběhne 1. 9. 2016.

Žáci si přinesou přezůvky a svačinu.