Proč si vybrat naši školu?

MODERNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY 

- V každé učebně jsou k dispozici interaktivní multiboardy.

NOVÁ INFORMATIKA  A ROBOTIKA

- Nová koncepce předmětu přesahuje dalece svůj rámec. Neustále nakupujeme nové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení. Praktický dopad robotiky má významný přesah do matematiky, geometrie, ale i předmětů spojených s okolním světem a životem. Je to logické :) Stačí si kolem sebe jen všímat a dívat se :)

PROJEKTOVÁ VÝUKA

- Některá témata máme zpracována formou projektového vyučování.

UMĚLECKÉ VYŽITÍ 

- Na škole působí učitelé ZUŠ.

- Najdete u nás hudební i výtvarné obory.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

- Každý týden realizujeme kruhové tréninky s prvky fitboxu.

- Součástí koncepce jsou cyklistické i lyžařské kurzy. V zimě navštěvujeme zimní stadion V Brumově, kde se pod vedením instruktorů učíme buslit.

MATEMATICKÝ KROUŽEK

- Občas je potřeba něco zopakovat, něco procvičit. 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

- Nižší počet žáků umožňuje individuální přístup.

POZITIVNÍ KLIMA ŠKOLY

- Všichni se mezi sebou dobře známe, jedinou cestou ke spokojenosti je vzájemná spolupráce.

 

NAŠE PLÁNY DO BUDOUCNA

- Úprava učebního plánu 

- Přechod z tradičních výukových metod zakotvených ve vzdělávací soustavě ČR na moderní pojetí.

- Rozvíjet oblast zážitkové pedagogiky.