Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Drnovice,                     
okres Zlín, příspěvková organizace                                
Drnovice 104                                                                 
763 25 Újezd

Ředitel školy: Mgr.Tomáš Lebloch

Telefon: 577 350 898                   Email: zsmsdrnovice@seznam.cz

základní škola                                                                
IČO: 75020068                                                                  
IZO: 600114422                                                                 
                                                                                        
mateřská škola                                                                 
IČO: 75020068
IZO: 10801151

Kontakt na zřizovatele:                 http://www.obec-drnovice.cz/

Obec Drnovice

Drnovice 113

76325, Újezd

 


Zvětšit mapu

Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Zlín, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů informuje o následující skutečnosti. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem nebo poštou. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Tomáš Lebloch.