Aktuálně

ENVIŠKOLKA - FOTO ZDE

Návštěva školkáčků Envicentra Vysoké Pole v obrazech.

 

PUTOVÁNÍ PO PRAMENECH - VLÁRA         (foto zde)

Přesvědčili jsme se, že velké věci vznikají z těch malých. Každý pramen má svůj počátek, který postupně roste a síly stejně jako člověk.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ÚJEZD, VYSOKÉ POLE, LOUČKA, DRNOVICE - informace a přihlášky ve spádových mš

Během měsíce srpna mají rodiče možnost přihlásit své děti na mimořádný prázdninový provoz, za podmínek stanovených „Dohodou obecních úřadů o zajištění prázdninového provozu mateřských škol“ a to  v termínech:                  

 

1.8.- 5.8   Drnovice

8.8.- 12.8. Loučka

15.8.- 19.8. Újezd

22.8. – 26.8 +29.8. – 31.8 Vysoké Pole

 

DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OBCÍ: LOUČKA, ÚJEZD, VYSOKÉ POLE A DRNOVICE

   Výše zmiňované obce, které jsou provozovateli obecních mateřských škol, se společně dohodly na spolupráci o péči dětí předškolního věku přes letní prázdninové období, která bude provozována za následujících podmínek:

 

·       Možnost navštěvování mateřské školy v měsíci srpnu s tím, že bude k dispozici vždy jedno školní zařízení dle stávajícího harmonogramu

·       Možnost navštěvování mateřské školy bude na základě podané žádosti, která bude k dispozici ve všech školkách.

·       Podání žádosti je časově omezeno do 1. června 2016.

·       Ceny za prázdninovou docházku dětí budou stanoveny dle jednotlivých vnitřních směrnic všech zúčastněných mateřských škol.  

·       Platby za školné a stravné budou zaplaceny do konce června. V případě neuhrazení celkové ceny pozbývá přihláška platnost. Zaplacené školné se nevrací.

·       Minimální počet pro otevření jednotlivých školek je 10 osob. V případě nenaplnění tohoto počtu nebude školka otevřena a rodičům bude tato informace předem sdělena.     

·       Možnost navštěvování mateřské školy budou mít jen děti rodičů, kteří jsou v pracovním poměru a nejsou na mateřské dovolené. Při odevzdání žádosti bude  požadováno předložení potvrzení zaměstnavatele.

·       Rodiče budou respektovat provozní řády jednotlivých mateřských škol.  

 

16. 5. - ENVICENTRUM VYSOKÉ POLE PRO DĚTI Z MŠ

18.5. - focení tříd

3. 6. - MYSLIVECKÝ DEN

20. 6. - výlet zš (Macocha)

20.6. - výlet mš (Lešná)

 

DALŠÍ TERMÍNY AKTIVIT BUDOU UPŘESNĚNY S OHLEDEM NA POČASÍ.

 

EKOLOGIE - SBĚRNÝ DVŮR VAL.KLOBOUKY - foto zde

Ekologie je vstupenka do budoucnosti. Po oleji jsme rozjeli další výukový program. 

 

Z lavic do přírody - foto zde

Přirodovědná soutěž s prvky zdravovědy a orientace v terénu.

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ MALENOVICE - FOTO ZDE

           Bezpečnost na komunikacích představuje jednu ze základních skutečností. Většina z nás jezdí na kole neustále. Bohužel ne každý si vždy uvědomuje, že v dnešním provozu může jít o zdraví účastníků. Na dopravním hřišti je situace stejná jako v opravdovém provozu. Víme, že pokud máme jezdit bezpečně, nestačí znát pouze to, že se jezdí vpravo. Proto budeme v tréningu pokračovat i nadále.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

2. 5. - 3. 5. 2016

Přihlášku je možné vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z webu školy v sekci dokumenty. Vyplněné formuláře je nutné odevzdat ve výše stanovený termín.

 

DEN S POLICIÍ ČR - foto zde

Děkujeme policii za spolupráci a zaroveň žádáme žáky, aby urychleně vrátili zapůjčená pouta, jinak dojde na nejhorší!

 

VČELAŘINA - foto zde

 

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE ANEB VYDĚLÁVÁME PENÍZE NA OCHRANĚ PŘÍRODY

Spojujeme potřebné a užitečné. Prosíme všechny maminky, babičky, táty, dědy, tetinky, strýčky, majitele restaurací, jídelen, hotelů a rychlých občerstvení, aby nám pomohli se sběrem použitého kuchyňského oleje. Naše heslo je čím více, tím lépe. Náš školní barel na olej je veliký. Pomozte nám ochránit přírodu i vaše odpady! Částečně se vám také vrátí i výdaje za pořízení nového oleje a nejen to. Ušetříte i peníze za suvenýry, lízátka a podobně. Vydělané peníze (až 5 Kč / kg) totiž žáci rozumně proinvestují například na výletech či exkurzích :-) 

 

Děkujeme ze podporu!

 

Silně znečistěný olej se vykupuje za sníženou cenu, nicméně je také předmětem zájmu.

 

 

VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE KLOKAN

V pátek 18. března 2016 proběhla matematická soutěž KLOKAN. Jedná se o mezinárodní soutěž, ve které se žáci setkávají s logickými slovními úlohami, algoritmickými úlohami, prostorovou představivostí apod.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

Kategorie cvrček:       1. místo - Ondřej Fojtů

                                     2. místo - David Malík

                                     3. místo - Anežka Zvončáková  

Kategorie klokánek:   1. místo Marie Švachová

                                      2. místo Petr Pinďák

                                      3. místo Jakub Machů

Všem počtářům blahopřejeme!  

 

CAT and DOG

Pohádka o pejskovi a kočičce tak trochu jinak :)

 

FOTO Z PRAVĚKU ZDE!!!

V průběhu minulého týdne se žáci 4. ročníku vydali po stopách našich prapředků.  Jejich úkolem bylo zorientovat se v časovém období nazývaném pravěk. Nejdříve se ve Vlastivědě seznámili s jednotlivými etapami pravěku. Ve čtení se dozvěděli o autorech a ilustrátorech knih, kteří se zabývali pravěkým obdobím. Žáci četli ukázky z knihy: „Lovci mamutů“ od Eduarda Štorcha, prohlédli si nádherné ilustrace od Zdeňka Buriana a zhlédli zajímavý film o době kamenné. Prostřednictvím projektového týdne žáci zkoušeli pochopit, jak a kde žili pravěcí lidé, co jedli a jak se oblékali.  Formou skupinové práce pak děti připravily nástěnné plakáty, kde charakterizovaly jednotlivé etapy pravěku. V matematice žáci stavěli keltská hradiště. Vyzkoušeli si šití oděvu z mamutí  kůže nebo modelovali a tvořili šperky na krk či ruku. V neposlední řadě si žáci zkusili malovat na kameny tak, jak kdysi maloval v jeskyních člověk neandertálský. Asi nejzajímavější činností byla pro žáky výroba pravěkých zbraní a nástrojů, které si mohli vyzkoušet při „lovu pravěké zvěře.“  Nechybělo ani doplňování do pracovních listů či luštění pravěkých znaků. Závěrečného zakončení tohoto projektu se zúčastnily i děti z druhého ročníku. Čtvrťáci si pro ně připravili zajímavé úkoly, kde využili znalosti získané z průběhu týdne.

 

 

HARMONOGRAM PLAVÁNÍ - VIZ. SEKCE ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Upozorňujeme na změnu jízdního řádu. Autobus ze směru Val.Klobouky - Vysoké Pole - Drnovice bude ráno od 28.2.2016 zajíždět ve Vysokém Poli až na horní zastávku.

Více info o změně zde!

 

FOTOLYŽÁK 2016 KOMPLET ZDE

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU ZDE !!!

             Ve středu byl z důvodu špatného počasí lyžařský kurz nahrazen přednáškou. Ve čtvrtek hlásí předpověď lepší počasí (sněžení není problém). Abychom byli jednotní, žáci v každém případě dorazí v lyžařském oblečení. Pokud by se objevil silný déšť, bude ve čtrvtek realizována náhradní výuka dle rozvrhu. Učební materiál by zajistila škola, takže žáci si učení neberou! Provoz školní družiny by v takovém případě fungoval klasicky do 14:20. Ve středu byli skipasy stornovány. Za vlek se tedy v případě špatného počasí neplatí. 

 

MALÝ CHEMIK - foto zde

Naše škola se zúčastnila chemického školení ve Valašských Kloboukách. Názorou formou bylo možné vidět, jak se nejrůznější chemické látky chovají sami k sobě. Důležitým faktem je i to, že jsme nevybuchli.

 

SNĚHOVÉ PODMÍNKY JSOU V ÚJEZDĚ POŘÁD VÝBORNÉ. ZDÁ SE, ŽE NEDOSTATEK SNĚHU NEHROZÍ, ALE UVIDÍME PO HLÁŠENÉM OTEPLENÍ. POKUD NEBUDE PRŠET, MĚLO BY VŠE PROBĚHNOUT BEZ KOMPLIKACÍ. 

LYŽÁK 2016

8. - 12. 2. ; VLEK ÚJEZD

INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI - 26. 1. 2016 V 15:30

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY - SKIPINGI (ODKAZ ZDE)

DESATERO FIS ZDE

POVINNÁ VÝBAVA: PŘILBA, LYŽE S DOKLADEM ZE SKISERVISU (VÁZÁNÍ NASTAVIT DLE PARAMETRŮ BOTY A VÁHY LYŽAŘE), ADEKVÁTNÍ OBLEČENÍ

HŮLKY U ZAČÁTEČNÍKŮ NEJSOU NUTNÉ !!!

- odjezd na vlek z Drnovic od školy denně v 8:20

- odjezd na vlek v Vysokého Pole od školy denně v 8:30

- předpokládaný příjezd na oběd do Drnovic ve 13:00

- konzumace vlastního jídla a pití přímo v chatě u vleku povolena (čaj, párek v rohlíku apod. je možno zakoupit)

- Provoz školní jídelny zůstává zachován. Školní družina bude v týdnu od 8.2. do 12.2. otevřena do 13:30. Poté je v  případě potřeby možné žáky umístit do mateřské školy (nutno nahlásit řediteli školy). Odhlašování z družiny a obědů nutno písemně nahlásit řediteli školy nebo třídnímu učiteli. Formulář bude k dispozici na třídních schůzkách.

- Pokud budou žáci z Vysokého Pole nastupovat a vystupovat mimo zastávku Drnovice - škola, je nutné tyto okolnosti nahlásit písemnou formou řediteli školy nebo třídnímu učiteli. Formulář bude k dispozici na třídních schůzkách.

 

Vánoční besídka ZŠ - foto zde

Tento rok jsme se sešli v hojném počtu. Program pod taktovkou našich žáků byl perfektní. Děkujeme i publiku za srdečný aplaus. 

 

Krmení zvěře - foto zde

Každoroční krmení zvěře se opět obešlo bez sněhu :(  Pořád ale věříme, že se dočkáme "ladovských" zim.

 

Tradiční vánoční koncert ZUŠ - foto zde

 

Beseda s důchodci - foto zde

Show must go on :)

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE - FOTO ZDE

Děkujeme všem zúčastněním za příspěvek. Zvláštní poděkování patří žákům ZŠ, kteří pro školkáčky odehráli své nové divadelní představení O dvanácti měsíčkách.

 

VYPOUŠTĚNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI - FOTO ZDE :)

          V letošní akci Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi jsme vypustili celkem 87 923 balónků z 398 míst v celé ČR. Vlasní rekord z minulého ročníku jsme tedy nepřekonali, ale hlavní smysl akce - udělat radost dětem ve svém okolí - se vydařil.

 

 

MIKULÁŠ PŘIŠEL DO ŠKOLY JIŽ DNES !!! FOTO ZDE

        Přestože Mikuláš připadl tento rok na sobotu, přišel za námi do školy již v pátek. Bohužel nedorazil pouze v doprovodu anděla, ale pro jistotu si vzal hned čtyři čerty. Dva z nich byli strašidelní a moc škaredí. Brečelo se, prosilo se, slibovalo se, zpívalo se, modlilo se... a nakonec to asi pomohlo. Do pekla nám nikoho neodnesli. Ale pozor, pokud se podívate na fotografie, jeden z čertů měl v pytli zlobivé dítě!  

 

MIKULÁŠSKÉ PEČENÍ PERNÍKŮ - FOTO ZDE

Radost z nadcházejících vánočních svátků je nejlépe sdílet společně. Když se u toho navíc člověk nají, není co řešit... 

 

PŘÍLEŽITOSTNÁ TVORBA ŽÁKŮ V OBRAZECH

 

Valaši hledají superstar - foto zde

        Zúčastnili jsme se pěvecké soutěže mladých nadějných talentů. Porota se skládala z žáků 2. a 4. ročníku. Soutěžící z řad školkáčů byli rozděleni do třech kategoríí dle věku. O tom, že nebylo jednoduché vybrat vítěze, by mohla porota vyprávět. Děkujeme za kulturní dopoledne všem našim superstar.

 

ČESKÝ JEŽÍŠEK - PLAKÁT ZDE

Vážení přátelé Českého Ježíška!

                     I v letošním roce si vás dovolujeme pozvat k účasti na akci Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi aneb Pokus o rekord. V roce 2014 jsme společně vypustili 103 738 balónků z 415 míst ve všech koutech naší země. Tím se nám podařilo překonat dosavadní rekord v počtu balónků vypuštěných v jeden okamžik. Podaří se nám v letošním roce společnými silami tento rekord opět překonat? Pojďte se o to s námi pokusit!

Letošní vypouštění balónků se bude konat v pátek 4.12.2015 v obvyklý čas 15:15 hodin.

                Centrem Vypouštění balónků se v letošním roce stanou Pardubice. Vypouštění proběhne na prostranství před hokejovou Tipsport arénou, jelikož záštitu nad akcí poprvé v historii Vypouštění balónků převzal sportovní klub HC Dynamo Pardubice.

SRAZ JIŽ VE 14:30 V SÁLE OU DRNOVICE (nebo v Pardubicích:) !!!

 

3.12. - kino Svět (žáci obdrží sdělení rodičům)

 

Halloweenské odpoledne - foto zde

Dýně, střašidla, čarodějnice... To vše patří do školy, když je vhodná příležitost. 

 

Vyhlášení rukodělné soutěže - foto zde

        Všem zúčastněným děkujeme za nádhernou tvorbu, která v nás probudila skutečnou radost. První místo obsadil Petr Pinďák se svým krajnářským koloritem. Zbývající stupně vítězů bylo nutné rozdělit mezi ostatní soutěžící. Přestože jich bylo téměř dvacet, nikdo nebyl na čtvrtém místě :).

 

Draci nad vsí - foto zde

Fotogalerie k podzimním radovánkám...

 

CANESTERAPIE ANEB PES VE ŠKOLE - FOTO ZDE

Dnes jsme se seznámili s Ariskou, pejskem, který pomáhá nemocným dětem skrze canesterapii. O tom, že měla Ariska u dětí úspěch, není pochyb. Podívejte se ve fotogalerii...

 

VÝTVARNÁ A RUKODĚLNÁ SOUTĚŽ - PLAKÁT ZDE

 

15.10. - pouštění draků s opékáním (v případě špatného počasí se akce po dohodě přesunuje)

 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA PLOŠTINĚ - FOTO ZDE

 

          Ve zdravém těle zdravý duch. Tímto jsme odstartovali nový školní rok 2015 / 2016. Soustředili jsme se hlavně na špekáčky a sportovně-didaktické hry. Jak to na Ploštině vypadalo, uvidíte ve fotogalerii...

 

Změna provozní doby mateřské školy!!! (viz. sekce O škole)

 

        Základní škola a Mateřská škola Drnovice oznamuje, že v úterý 1. září 2015 zahájí nový školní rok. První školní den tak započne v 7:30. Žáci si vezmou přezůvky. Upozorňujeme, že v pondělí se obědy nevydávají. Pravidelný provoz Mateřské školy Drnovice bude zahájen ve stejný den, tedy 1. září 2015 od 7:00.

 

                                ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

 

Druháci školkáčkům...     foto zde

 

Cyklotreking Luhačovice - foto zde

 

Lanové centrum - mateřská škola       foto zde

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ PŘI SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ MÍSTNÍ FIRMY ANVIS - foto zde

Poděkování patří hlavně dětem a žákům za odvahu, kterou proti tak velikému publiku prokázali! Podívejte se ve fotogalerii...

 

Putování po rozhlednách II           foto zde

    Tentokrát jsme navštívili rozhlednu Doubravu, která se tyčí na hřebenu Vizovických vrchů. Rozhledna má 55 metrů, takže výstup ani sestup nebyl snadný. Poté, co se mnozí vrátili zpět na zem, se v některých žácích probudil doposud nepoznaný pocit štěstí, radosti a vděku vůči samotné zemi. Ostatně podívejte se sami ve fotogalerii :)

 

 

ENVI - ŠKOLKA                                 FOTO ZDE

Podívejte se na fotografie z enviromentálního vzdělávání školkáčků.

 

MYSLIVECKÝ DEN - 5. 6. 2015             foto zde       

Dnešní den byl nejenom zábavný, ale i poučný. Vedle množství her jsme museli rozeznávat obsah tajemných pytlů. Někteří se báli do měchů šmátrat, protože si mysleli, že jsou uvnitř lebky, tarantule a podobné strašidlácké potvornosti. Dále bylo nutné, abychom rozeznali stopy zvířat či pouze zvíře pojmenovali. Někomu šli úkoly lépe, někomu hůře, ale nakonec se umístili všichni, jelikož každý účastník mysliveckého dne odcházel s balíčkem plným překvapení. Děkujeme myslivcům z Drnovic za parádní dopoledne. LOVU ZDAR !!!

 

CESTA DO PRAVĚKU - foto zde

        V pátek se nám podařilo uskutečnit dlouho plánovanou cestu do minulosti naší planety. Navštívili jsme totiž dinopark. Výlet byl nejenom poučný, ale hlavně strašidelný a nebezpečný. Vedle všemožné prahavěti nás ohrozil i prchající tyrannosaurus rex, kterému se podařilo zdolat elektrickou ohradu. Díky našemu průvodci jsme se dostali naštěstí do bezpečí. Nesmíme zapomenout pochválit žáky i děti z mateřské školy za perfektní spolupráci při organizaci celého dne. Krmivo, které měli děti za úkol dinosaurům přinést, jsme bohuželo zapomněli doma. Co se dá dělat... Snad příště...  

 

 

ZÁVODY V PLAVÁNÍ - KVĚTEN 2015                FOTO ZDE

        Dnešním dnem jsme zdárně ukončili výuku plavání, kterou naše škola realizuje ve spolupráci s plaveckou školou v Brumově. Poslední lekce byla obvzlášť zajímává, jelikož vyvrcholila plaveckými závody. Výsledky byly vynikající. Jsme potěšení tím, že kolem sebe máme tak zdatné plavce, kteří by dokázali utopit i vodníka.

 

BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE - foto zde

V pondělí se uskutečnila besídka v mateřské školce. Velký dík patří paním učitelkám i dětem za jejich nasezení. Třešničkou na dortu byl v tomto případě samotný dort, který měl zcela nepochybně velký úspěch nejen u dětí :)

 

Ekoden ve Valašských Kloboukách

        Dne 14.5. se naši žáci zúčastnili recyklohraní ve sběrném dvoře ve Valašských Kloboukách a výstavy v podnikatelském centru Inkubátor, kde byla umístěna expozice vyrobená z odpadových materiálů. Na závěr byli žáci podrobeni AZ kvízu, v němž z hlediska znalostí z oboru ekologie dopadli velmi dobře.  

 

Poděkování za charitativní činnost

 

Ekoden v mateřské školce - foto zde

Mnoho dospělých by si mohlo vzít příklad z našich nejmenších... Podívejte se ve fotogalerii!

 

NAUČNOU STEZKOU ANEB ROZHLÉDNI SE, ČLOVĚČE....  foto zde

Nebylo to snadné. Polem nepolem, cestou necestou. Přes území ropuch, devětsilu a medvědů jsme dorazili až do výšin. Přitom jsme museli plnit množství úkolů, na jejichž otázky jsme hledali odpovědi v okolí. Naokonec jsme narazili na doupě zvířojeda. Naštěstí nebyl doma, takže se nám podařilo vyfotit i jeho lesní chatrč. 

 

Foto z účasti na Velikonočním jarmarku k nahlédnutí zde

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI - foto zde

    První pomoc je dovednost, se kterou by měl být obeznámen každý člověk. Vedle užitečných informací, jež se vztahují k samotné záchraně postiženého, je stejně důležité znát i rizika při manipulaci s pacientem, zajištění jeho základních potřeb a vyhledání rychlé odborné pomoci. Mezi nejdůležitější informace, které dnes žáci obdrželi, patří i samotná prevence předcházení rizik. Lidské tělo není ze železa. Měli bychom se podle toho chovat vůči sobě i ostatním.

 

Zatmění slunce - 20. 3. 2015                  foto zde

    Dnes dopoledne nastala po několika letech opět "doba temna". Abychom věci přišli na kloub, vysvětlili jsme si, jakým způsobem rotují planety ve vesmíru, o čemž jsme se vzápětí přesvědčili na vlastní oči. Částečné zatmění slunce jsme mohli bezpečně pozorovat skrz ochranná skla a skutečně zahlédnout to, o čem se jinak můžeme pouze učit. Důležité je, že v hlavách žáků temno není, a tento nádherný přírodní úkaz, který jsme dnes pozorovali, dokáží vysvětlit.   

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - VIZ. SEKCE INFORMACE PRO RODIČE

 

Lyžáček 2015 - první fotky zde

                                      středa - foto zde

                           pátek - rozloučení s lyžařským kurzem - foto zde

Poděkování patří všem zúčastněným za kamarádskou spolupráci při realizaci kurzu i rodičům, kteří v neposlední řadě významně pomohli při zajištění dopravy. Atmosféra byla vynikající, o čemž svědčí i fotografie z kurzu. Na světě není mnoho krásnějších věcí, než-li zima na horách... Ať žije azuro !!!!!!!!!!!! :)

VÁNOCE 2014 - foto  a

Nemrzne, není sníh a jak jsme dnes viděli, ovce se pasou na loukách. Nezbývá než čekat a věřit, že se vše v zimní obrátí. Abychom si to čekání zkrátili, věnovali jsme se ve školce i ve škole předvánočním činnostem. Do průběhu školkáčských aktivit se zapojili i rodiče děti, kteří přišli své ratolesti podpořit společnou tvorbou. 

 

Beseda s důchodci 

V našich krajnách mělo divadlo vždy své pevné postavení. Podívejte se, jak uvedenou tradici naplnili naši ochotníci, kteří hráli pro potěchu seniorů. 

 

Adventní koncert - foto zde

Bez koncertu není advent, bez adventu Vánoce! 

 

Vesnicí jde Mikuláš...

Vážení, při pohledu na školkáčky člověka napadá, kde se v těch tvorečkách bere tolik odvahy. Tváří v tvář čertům a podobné havěti a ejhle, maloši projeví kopec nebojácnosti a ještě o hrst navíc. Na druhou stranu, pokud se podívate na školáky, napadne Vás jediné - ještě, že mám kamaráda :)  Kéž by u školáků taková silná kamarádská pouta přetrvala i v blízké budoucnosti.  Ostatně podívejte se na výsledek nebesko-pekelné návštěvy ZDE ! Kdyby jim člověk pořád dokola neříkal, že bez přátelství to nepůjde. Kdyby je člověk neustále nevaroval, kdyby...

 

Trocha kultury je vždy potřeba. A pokud se jedná o legraci, platí řečené dvojnásob - foto z divadélka zde

 

Foto svatého Martina zde

Děkujeme obecnímu úřadu, pořadatelům i všem rodičům a návštěvníkům za podporu při realizaci svatomartinského odpoledne :) 

Svatý Martin aneb Bude zima, bude mráz :)

Vážené děti, vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

dovolte, abychom Vás jménem Obecního úřadu Drnovice a Základní i Mateřské školy Drnovice pozvali na každoroční svatomartinské setkání. Pozvánku včetně programu naleznete zde

 

DRAVCI - foto zde

Až budu veliký, koupím si místo slepic orla... Proč? Je s ním zábava, nezautočí na něho káně a navíc se dá krásně ochočit. Takže pokud máte doma nebo u babičky volný kurník, neváhejte! 

 

Cesta chleba - foto zde

        O tom, že bez práce nejsou koláče, slýcháváme především v pohádkách. Při realizaci projektu "Cesta chleba", který probíhal pod záštitou ZŠ Vysoké Pole a tamního Envicentra, se žáci přesvědčili na vlastní kůži, že pečení holubi nikde do úst nelétají. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to škoda. Na druhou stranu je zřejmé, že pokud by pečení holubi do úst létali, neexistoval by cep, mlátička ani ostatní nástroje, které lidé při práci používají nebo dříve používali. Tím pádem by se nemohl projekt "Cesta chleba" uskutečnit ani v nejmenším. Podle toho, jak to včera na dožínkách vypadalo, by tato skutečnost ale děti hodně mrzela. A co na to dospělí? Zeptejme se jich...   

 

Maminko, pojď si hrát...         foto zde

Škola pro děti = škola pro rodiče.

Společné hraní a tvoření dvou generací v prostorách dětem dobře známým umožňuje rodičům poznat nové skutečnosti, v níchž jejich dítko setrvává. Akce se zhostila paní učitelka Machů, za což jí patří velké díky :)!  

 

Pokračování projektu "Cesta chleba" ve spolupráci se ZŠ Vysoké Pole info zde

 

Začínáme nový školní rok :)  CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - foto zde     

 

TOPlist